Persconferentie: "Kort geding enige juiste optie"

Persconferentie: "Kort geding enige juiste optie"

  • Bron: FC Twente
  • Vrijdag 20 Mei 15:10
  • Tom
  • Bekeken: 7692
  • 1 Reacties

Zojuist kwam FC Twente met een verklaring over de rechtsgang die de club aan gaat tegen de uitspraak van de licentiecommissie, tijdens de persconferentie gaven interim-directeur Onno Jacobs en bestuurder Jan Schutrups aan geen andere uitweg te zien dan een kort geding. "De tijd dringt", zo stelde Jacobs. 

 

De persconferentie die om 14:00 begon gaf meer duidelijkheid over de stappen die FC Twente gaat zetten tegen de sanctie die de club voorwaardelijk is opgelegd. Jacobs geeft aan dat "Niets meer of minder dan het voortbestaan van de club op het spel staat."

 

Jan Schutrups, nieuw bestuurder binnen de club, gaf uitleg over de motivering achter de rechtsgang en de gekozen rechtsgang. "Wij hebben besloten dat wij helaas niet anders kunnen dan juridische actie ondernemen. Laat ik nog 1 keer heel duidelijk het volgende onderstrepen: het oude FC Twente heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Daarvoor dienen de club en de betrokkenen gestraft te worden. Dat is ook gebeurd. Met de operatie ‘schoon schip’ die het nieuwe FC Twente heeft uitgevoerd hebben wij in alle openheid meegewerkt aan het naar boven halen van misstanden uit het verleden. Wij meenden er op te mogen vertrouwen dat de licentiecommissie die insteek zou honoreren met het onvoorwaardelijk teruggeven van onze licentie. Nu dat ondanks de gewekte verwachtingen niet is gebeurd, stappen wij naar de burgerlijke rechter." Ook verklaart Schutrups dat de club aanstaande maandag het kortgeding voor de President van de Rechtbank in Utrecht voor te leggen. De reden voor deze spoed is, zoals de heer Schutrups aangeeft, omdat de normale beroepsgang te laat voor de club zou kunnen komen, wat een mogelijk faillisement tot gevolg zal hebben. Hoewel de club het niet eens is met de sanctie geeft Schutrups wel aan dat het gebaar dat de KNVB denkt te tonen wordt gewaardeerd.

 

Ook Jacobs geeft aan het niet eens te zijn met de sanctie en liever de huidige situatie te hebben vermeden, maar het kon niet anders. 

“Ik kan het niet anders zeggen: wij moeten deze stap wel zetten. Wij hadden het zo graag anders gezien en hadden ook zo gehoopt dat dit niet nodig zou zijn geweest. Omdat wij er echt van overtuigd zijn dat het nieuwe FC Twente alles gedaan heeft om haar verantwoordelijkheid te nemen voor het verleden en daarmee de licentie voor de toekomst veilig te stellen. Daarom sprak ik ook eergisteren van een mokerslag. Wij hadden de KNVB, het Nederlands voetbal, de spelers, en heel veel supporters (misschien zelfs wel supporters buiten Twente) dit willen besparen. Ook om die reden hadden wij nu net vorige week de overeenkomst met onze collega-clubs in ECV-verband gesloten om daarmee boete te doen, maar tegelijkertijd ook een streep te zetten onder het verleden.Dit is voor niemand goed. Niet voor FC Twente, maar ook niet voor het imago van het totale Nederlandse voetbal. Toch hoop ik dat iedereen er begrip voor kan hebben dat wij hier vechten voor het voortbestaan van een op zichzelf prachtige club. Wij zouden als bestuur geen knip voor de neus waard zijn als wij daar niet voor zouden strijden. Dat zou bovendien indruisen tegen ons rechtsgevoel.”

 

De meest duidelijk boodschap die Jacobs en Schutrups naar buiten brengen is dat zij het oneens zijn met de sanctie gezien de vele voorwaarden die allen zijn voldaan door de club. 

1 Reacties

1 Reacties

Om te reageren moet u ingelogd zijn. om in te loggen.
Heeft u nog geen account, maak hem dan aan.